Strategisk design 

Den røde tråd er svær at få øje på i begyndelsen. Men lidt efter lidt ses den større sammenhæng og de tidligere såede goodwillfrø har nu vokset sig store og stærke. At holde fast i strategien og identiteten kræver mod, mål, vision og vedholdenhed. Vi ser det som vor fornemste opgave at videreføre profilen så den kommer til at danne en passende rampe. En affyringsrampe som gør det enklere og mere økonomisk fordelagtigt på længere sigt. Der skal bogstaveligt talt bruges mindre energi til at aflevere budskaberne.

At fastholde den røde tråd bygger et dynamisk nærvær ind i løsningerne, skaber sammenhængskraft og autensitet. Så dit udtryk og din kommunikation kommer frem forrest i feltet.

Vi kalder også strategisk design fleksibilitet med forankret fokus.

Indtryk. Nysgerrig som en killing eller lukket som en østers?