Værktøj til flere kvalitetskunder, mere salg og mere goodwill

Er det første indtryk åbent eller lukket? Under alle omstændigheder danner du dig dit helt eget personlige indtryk af tingene. Og det at du beskæftiger dig med det, gør at du gemmer din helt egen version i hukommelsen. Kunsten er, at lave en så stærk hukommelsesbrik, at den kan udløse mersalg. Det kalder vi goodwill-opsparing.

Kommunikationen skal opbygge goodwill i omverdenen. Goodwill til at realisere mersalg på. Og goodwill til at opspare i netværket, til senere brug for mersalg. Den visuelle faktor er særdeles betydende og danner ramme og afsæt for den efterfølgende indsats. Begreber som bomærker, logoer, profil, identitet, farver og former er ikke bare "tom luft" men nærmest af vital værdi. Arbejdet med at finde identitet og udtryk finder sted i en samarbejdende og uhøjtidelig atmosfære, hvor vi sammen kan finde ind i tingenes ægthed - det skabende nærvær.

Indtryk. Nysgerrig som en killing eller lukket som en østers?